Pomoc

Pomoc si môžete stiahnuť TU

Začíname tipovať

 
Základné pojmy

 

Kurzové stávky

 
 
Kurzové stávky sú stávky, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím športových výsledkov alebo poradí v športových súťažiach, závodoch alebo uhádnutím iných udalostí verejného záujmu, napr. kurzu mien. Výška výhry je priamo úmerná výhernému pomeru, v ktorom bola stávka prijatá a výške vsadenej čiastky.
 
U kurzových stávok záleží hlavne na znalostiach a dobrom odhade. A pretože v súčasnej dobe je vďaka internetu veľmi ľahké získať informácie z celého sveta, je úspešnosť súťažiacich veľmi vysoká a v priemere sa na výhrach vypláca cez 90% vkladov čo u iných typov stávok nie je ani z ďaleka dosiahnuteľné.
 
Navyše u kurzových stávok výška výhry nezávisí na tom, koľko ďalších tipujúcich tipovalo správne – o výhru sa s nikým nedelíte. Pri dobrých znalostiach tak môžete dlhodobo slušne zarábať.
 

Herný plán

 
Herný plán sú pravidlá, ktoré schvaľuje Ministerstvo financií SR a podľa nich sa tipovanie v spoločnosti SYNOT TIP riadi. Nájdete ho TU
  
Pri reklamácií prípadnej výhry a pri riešení nezrovnalostí je vždy rozhodujúci herný plán.
 

Hráč

 
Každý tipujúci klient ( hráč ) sa musí registrovať podpísaním zmluvy o kurzovom stávkovaní. Iba registrovaní hráči môžu využívať všetky možnosti tipovania, ktoré ponúka moderný systém našej spoločnosti.
 
Registrácia nových zmluvných hráčov
 

Stávková príležitosť

 
Na každú stávkovú udalosť, na ktorú je možné vsadiť (napr. futbalový zápas), môže byť vypísaných viac stávkových príležitostí (výsledok stretnutia, počet gólov atď.). Ku každej stávkovej príležitosti v našej spoločnosti je priradený až päťmiestny číselný kód, ktorý slúži k lepšej a rýchlejšej orientácií.
 
Aktuálnu ponuku stávkových príležitostí spoločnosti SYNOT TIP nájdete na internetovej stránke www.synottip.sk
 

Tip

 
Tip udáva možný výsledok alebo súhrn viacerých možných výsledkov stávkovej príležitosti. Tipom môže byť napríklad „zápas skončí remízou“. Každý tip má svoj kód, napr. 0 pre „remízu“.
 

Závislé tipy

 
Stávkové príležitosti, u ktorých výsledok jednej ovplyvňuje výsledok druhej alebo z nej bezprostredne vyplýva, sú závislé typy. V jednom tikete nesmiete mať žiadne závislé typy.
 
Napríklad v jednom tikete nemôžete dať tip na výsledok hokejového zápasu Poprad – Banská Bystrica a súčasne tip na výsledok prvej tretiny toho istého zápasu, alebo že Poprad dá prvý gól v zápase.
 

Kurz

 
V každej stávkovej príležitosti sú jednotlivým tipom priradené kurzy, ktoré vyjadrujú výherné pomery príslušných tipov. Čím je tip podľa našich bookmakerov pravdepodobnejší, tým je vypísaný kurz nižší.
 
Maximálna výška kurzu nie je ničím ohraničená. Je teda možné, že u veľmi nepravdepodobných tipov môže stávková spoločnosť vypísať kurz vyšší ako napríklad 50. 
 
Niekedy môže taktiež dôjsť k tomu, že na niektorý tip nebude vôbec zverejnený kurz. V takom prípade na tento výsledok nie je možné staviť. 
 
Kurzy sa môžu priebežne meniť v závislosti na zmenách očakávaných výsledkov (napr. kurz na futbalové stretnutie sa môže zmeniť potom, čo sa zraní kľúčový hráč jedného z mužstva). Zmeny kurzov nemajú vplyv  na už prijaté stávky. 
 

Vklad

 
Výšku vkladu si určuje tipujúci sám. Minimálny vklad je 0,50€ , následne násobky po 0,01€. Váš vklad na stávku môžete taktiež po týchto čiastkach navyšovať.
 
Maximálny vklad je obmedzený maximálnou možnou výhrou 150 000 €, u niektorých stávkových príležitostí môže byť obmedzený rozhodnutím bookmakera.
 

Manipulačný poplatok

 

S každou podanou stávkou na stávkovom termináli, s výnimkou LIVE stávky, je spojené vyberanie manipulačného poplatku, ktorý je potrebné zaplatiť ihneď pri podaní stávky. Tento poplatok slúži k pokrytiu nákladov stávkovej spoločnosti spojených s príjmom stávok a poskytovaním ďalších služieb.

Výška manipulačného poplatku je určená spoločnosťou SYNOT TIP, a to 5% z daného vkladu.


Manipulačný poplatok sa neplatí pri stávkovaní online tzn. prostredníctvom internetu, mobilného webu alebo mobilnej aplikácie.

 

Výhra

 
S výškou vkladov vzrastá vyhraná čiastka. Tu vypočítate vynásobením celkového kurzu, v ktorom bola stávka prijatá, vsadenou čiastkou a zaokrúhlením na celé eurá, alebo:
 
    Vklad  x  Kurz   =    Vyhraná čiastka
 
To znamená, že výška výhry nezávisí na tom, koľko ďalších ľudí tipovalo správne. V prípade, že vyhráte, s nikým sa o svoju výhru nedelíte. Pokiaľ budete stávkovať na tipy s vysokými kurzami, to sú samozrejme menej pravdepodobné tipy, a tým sa vaša možná výhra zvyšuje.
 
Maximálna výhra  v spoločnosti SYNOT TIP je 150 000 € na jeden tiket. Znamená to, že Váš vklad nesmie byť taký vysoký, aby prípadná výhra túto maximálnu čiastku presiahla. Stávky s vyšším vkladom nebudú prijaté.
 

Tiket

 
Tiket je doklad pre tipujúceho o prijatí stávky v spoločnosti SYNOT TIP. Je opisom zásadných dát potrebných k uzavretiu stávky, ktoré sú uložené v počítačovom systéme stávkovej spoločnosti. Tiket obsahuje dátum a čas uzatvorenia stávky, evidenčné číslo tiketu, druh stávkovej príležitosti, tipovanú stávkovú udalosť, výšku kurzu, výšku vkladu a eventuálnu výhru.
 
 
Stav svojho tiketu zistíte na internete po prihlásení sa na svoje konto v časti „Moje stávky“. 
 
 

Výsledky

 
Výsledky stávkových príležitostí, na ktoré ste si vsadili, nájdete na internete www.synottip.sk
 

 

Začíname stávkovať
Príklad pre začiatočníkov 
 
Pozrite sa napríklad na vypísané tenisové stretnutia na turnaji Australian Open.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
STÁVKY DO
1
2
8615 Hewitt L. – Roddick A.
28.1.
1:00
2,1
1,55
9919 Davenport L. – Williams S.
29.1.
1:00
1,65
2
 
Prvá stávková príležitosť hovorí toto:
 
V stretnutí proti sebe hrajú Hewitt a Roddick. Na víťazstvo Hewitta (tip s kódom 1) je vypísaný kurz 2,1, na víťazstvo Roddicka (tip s kódom 2) kurz1,55. Stávky je možné podať do 28. 1. do 1:00 hodín, neskôr podaná stávka už nebude prijatá. Tato stávková príležitosť má kód 8615, ktorý potrebujete pre podanie stávky.
 
Tipom určujete, na ktorý výsledok stávkovej príležitosti stávkujete. Kurz je číslo, ktoré udáva, koľko násobok vsadenej čiastky získate v prípade uhádnutia správneho tipu. Pokiaľ teda vsadíte na víťazstvo Hewitta napríklad 100 € a on skutočne vyhrá, dostanete 2,1 x 100 = 210 €. Podobne pokiaľ by ste túto čiastku vsadili na Roddicka a on by vyhral, dostali byste 1,55 x 100 = 155 €.
 
Ak nevsadíte len na jedno stretnutie, ale na obidva vyššie uvedené zápasy, výsledný kurz vašej stávky sa vypočíta ako súčin kurzov tipov, na ktoré vsadíte. Napríklad ak vsadíte na víťazstvo Hewitta a Williamsovej a obaja skutočne vyhrajú, za každých vsadených 100 € dostanete 2,1 x 2 x 100 = 420 €. Keď však niektorý z nich nebo dokonca obaja prehrajú, nevyhráte nič.
 
V prípade futbalu alebo hokeja vyzerajú vypísané stávkové príležitosti zložitejšie, ale aj tu je to v skutočnosti jednoduché.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
STÁVKY DO
1
0
2
10
12
02
8615 Manchester - Newcastle
2.2.
20:45
2,4
3,2
2,9
1,35
1,3
1,55
 
Tip 1 znamená víťazstvo domácich, 0 remízu a 2 víťazstvo hostí. 10, 12 a 02 sú zložené tipy (dvojtipy) - 10 znamená víťazstvo domácich alebo remízu, 12 je víťazstvo domácich alebo hostí (teda stretnutie neskončí remízou) a 02 víťazstvo hostí alebo remíza. Vidíte teda, že napríklad kurz na víťazstvo domácich alebo remízu (10) je 1,35. Keď teda na tento tip vsadíte 100 € a domáci vyhrajú, alebo stretnutie skončí remízou, vyhráte 1,35 x 100 = 135 €.
 

Stávky

 
Stávka môže obsahovať len jednu stávkovú príležitosť (jednoduchý tip či zložený tip) alebo môže byť zložená z viacero stávkových príležitostí (akumulovaný tip).
 
Jednoduchý tip
Obsahuje práve jednu stávkovú príležitosť a možnosť iba tipu 1, 2 či 0.
 

 

TIP                POPIS TIPU
  1                  víťazom je prvý súťažiaci
  0                  remíza
  2                  víťazom je druhý súťažiaci
 
Zložený tip
Obsahuje práve jednu stávkovú príležitosť a okrem tipov 1, 2, 0  aj možnosť ich kombinácií (napr. tip 10).
 

 

TIP                POPIS TIPU
  10                víťazom je prvý súťažiaci alebo je remíza
  12                nebude remíza (neremíza)
  02                víťazom je druhý súťažiaci alebo je remíza
 
Akumulovaný tip
Obsahuje tipy na aspoň dve stávkové príležitosti. Akumulovaný tip vyhráva, len keď vyhrávajú všetky tipy v ňom obsiahnuté.  Výsledný kurz sa vypočíta ako súčin kurzov všetkých tipov tvoriacich akumulovaný tip a je zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
 
Jednotlivé tipy v akumulovanom tipe musia byť nezávislé, to znamená, že výsledok žiadnej stávkovej príležitosti nesmie ovplyvňovať výsledok inej a ani z nej nesmie bezprostredne vyplývať. Napríklad v jednej stávke nemôžete mať tip na výsledok hokejového zápasu Kladno – Sparta a súčasne tip na výsledok 1. tretiny toho istého zápasu.
 
Príklad:
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
1
0
2
10
12
02
4361 Beroun - Kladno
3,23
4,13
1,69
1,81
1,11
1,2
6082 Opava - Chomutov
2,15
3,89
2,38
1,38
1,13
1,47
 
Pokiaľ ste presvedčený, že vyhrá Kladno a že Opava aspoň remizuje, vsadíte akumulovaný tip 4361.2 a 6082.10. Výsledný kurz bude 1,69 x 1,38 = 2,33. Týmto spôsobom môžete vytvoriť stávku, kde zahrniete všetkých svojich favoritov, a získate tak vysoký kurz, a teda aj vysokú výhru.
 
Počet tipov akumulovaného tipu nie je obmedzený a je tak možné dosiahnuť vysoké kurzy. Je tiež možné kombinovať športové stávky aj tipy na kurzy spoločenských udalostí a ostatné stávkové príležitosti.
 

Dva kroky tipovania

 
Postup stávkovania má dva kroky:
 
1. Príprava stávky
internet 
stávkový terminál
 
2. Podanie stávky
 • internet
 • stávkový terminál ( samoobslužne )
 
Ak chcete využiť všetky možnosti stávkovania  v spoločnosti SYNOT TIP, je potrebné uzavrieť zmluvu o účasti na kurzovom stávkovaní a stať sa tak zmluvným klientom. Dôvodom, prečo je uzavretie tejto zmluvy požadované, je nutnosť overiť klientov vek – zákonom je stanovené, že stávkovať môžu iba osoby, ktoré nie sú mladšie ako18 rokov.
 

Internet

Svoje stávky si môžete pripraviť na internetovej stránke www.synottip.sk a potom ich tam zároveň podať.
 
Výhody:
 • stávky pripravíte jednoducho a pohodlne
 • u stávok podaných na internete máte nižšie manipulačné poplatky
 • máte prehľad o všetkých pripravených, aj už podaných stávkach
 • môžete stávkovať z domu
 

Druhy stávkových príležitostí 

 
Každá stávková príležitosť je charakterizovaná tiež svojím druhom: môže ísť o stávku na víťaza z 2 súťažiacich (napr. v tenisových zápasoch ), alebo napríklad o ázijský handicap.
 
Najčastejšie používané sú nasledujúce druhy stávkových príležitostí:
 
Víťaz stretnutia (bez remízy)
U tohto druhu stávkovej príležitosti môžete stávkovať na dva výsledky:
 

 

TIP                 POPIS TIPU
  1                  víťazom je prvý súťažiaci
  2                  víťazom je druhý súťažiaci
 
Príklad:
Stávková príležitosť na výsledok zápasu mužskej dvojhry na turnaji Australian Open.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
 
1
2
Coria G. – Ferrero J.C.
 
1,55
2,1
 
Víťaz stretnutia (s možnou remízou)
U tohto druhu stávkovej príležitosti môžete stávkovať na tieto výsledky:
 

 

TIP                 POPIS TIPU
  1                  víťazom je prvý súťažiaci
  0                  remíza
  2                  víťazom je druhý súťažiaci
 
Dvojtipy stretnutí
U tohto druhu stávkovej príležitosti môžete stávkovať na tieto výsledky:
 

 

TIP                 POPIS TIPU
  10                víťazom je prvý súťažiaci alebo je remíza
  12                nebude remíza (neremíza)
  02                víťazom je druhý súťažiaci alebo je remíza
 
Príklad:
Stávková príležitosť na výsledok futbalového zápasu anglickej Premier League, ktorá spája stávku na víťaza aj na dvojtipy.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
 
1
0
2
10
12
02
Stoke City – Leeds United
 
2,3
3,2
2,9
1,35
1,28
1,55
 
Kombinátory
 
Kombinátory umožňujú vsadiť rozpis všetkých dvojíc (trojíc, štvoríc a pod.) z vybraného zoznamu tipov súčasne na jednom tikete.
 
Príklad:
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
DRUH
1
0
2
10
12
02
 
Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators
VR
2,2
3,4
2,6
1,35
1,2
1,2
A
Philadelphia Flayers – New Jersey Devils
VR
2,2
3,4
2,6
1,35
1,2
1,2
B
Tampa Bay Lightning – New York Islanders
VR
1,9
3,6
3,2
1,24
1,18
1,7
C
San Jose Sharks – St. Louis Blues
VR
2
3,6
2,8
1,3
1,18
1,55
D
 
Rozhodli ste sa na červeno označené tipy vsadiť 1 000 €. Môžete si vybrať, koľko-členné kombinácie chcete rozpísať. Zvolili ste si dvojice a trojice. Počítač zostavil šesť možných dvojíc a štyri trojice, celkom desať riadkov rozpisu.
 
Rovnomerne rozložený vklad
Vklad 1 000 € sa rovnomerne rozdelí medzi riadky rozpisu. Na jeden riadok tak pripadá 100 €. Jednotlivé stávky v riadkoch rozpisu sú tieto:
 

 

Kombinácie           Kurz                               čiastočný vklad 
Čiastočná možná výhra
A,B                     2,2 x 2,2 = 4,84                         100,00
484,00
A,C                     2,2 x 1,9 = 4,18                        100,00
418,00
A,D                      2,2 x 2 = 4,40                          100,00
440,00
B,C                    2,2 x 1,9 = 4,18                        100,00
418,00
B,D                    2,2 x 2 = 4,40                           100,00
440,00
C,D                   1,9 x 2 = 3,80                           100,00
380,00
A,B,C           2,2 x 2,2 x 1,9 = 9,20                   100,00
920,00
A,B,D             2,2 x 2,2 x 2 = 9,68                     100,00
968,00
A,C,D           2,2 x 1,9 x 2 = 8,36                      100,00
836,00
B,C,D           2,2 x 1,9 x 2 = 8,36                      100,00
836,00

 

 
Ak vám všetky tipy vyjdú, môžete vyhrať 6 140 €. Ak niektorý tip nevyjde, stále ešte vyhrá jedna trojica a tri dvojice. Napríklad ak nevyjde tip C, vyhráte 2 332 €, zatiaľ čo, keby ste vsadili akumulovaný tip, nevyhrali by ste nič.
 
Rôzne čiastočné vklady na riadky rozpisu
Môžete tiež stanoviť rôzny vklad na každý riadok s dvojicou, trojicou atď. Napríklad rozdelenie vkladu 1 000 € môže byť na každý riadok s dvojicou150 € ( teda dohromady 6 x 150 = 900 € ) a na každý riadok s trojicou 25 € ( celkom 4 x 25 = 100 € ). Keď vám všetky tipy vyjdú, vyhráte 7 520 €.

Pravidlá

tipy môžete rozpísať do kombinácií po jednom, dvoch, troch atď. až dvanástich tipoch v jednej kombinácii, na jednom tikete si môžete zvoliť aj viac rôznych veľkostí kombinácií, vždy sa rozpisujú všetky kombinácie zvolenej veľkosti, nemôžete si teda vybrať napríklad len niektoré trojice,
 
 

Závislé tipy

Zoznam tipov kombinátorov môže na rozdiel od akumulátorov obsahovať aj závislé tipy. Podľa vybraných kombinácií (dvojice, trojice a pod.) počítač sám vyradí tie riadky rozpisu, ktoré by obsahovali závislosti. Napríklad ak medzi tipmi A, B a C budú tipy A a B závislé a budete chcieť rozpísať dvojice, vaša stávka bude obsahovať dvojice AC a BC, zatiaľ čo dvojica AB bude vyradená.
 

Tutovky a skupiny

Ak ste presvedčení, že niektoré vaše tipy určite vyjdú, môžete ich pri vytváraní rozpisu zaradiť medzi tzv. tutovky ( na tikete sa zobrazujú ako skupina t ). Tie sa potom pridajú do každého riadku rozpisu, takže sa celková výhra vynásobí súčinom kurzov tutoviek. Samozrejme pokiaľ vám niektorá tutovka nevyjde, nebude žiadny riadok rozpisu vyhrávajúci, takže nič nevyhráte.
 
Jednotlivé tipy môžete nechať samostatne alebo ich združiť do čiastočných akumulovaných tipov, tzv. skupín. V rozpísanom riadku sa potom vyskytuje (alebo nevyskytuje) vždy celá skupina naraz. Ak vám nevyjde niektorý tip zo skupiny, potom táto skupina prehráva.
 
Príklad:
Anglickú Premier League chcete rozpísať do dvojíc, prvé dva tipy pritom spojíte do skupiny. Zároveň máte dve tutovky z basketbalovej NBA.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
DRUH
1
0
2
10
12
02
 
New Jersey – Orlando Magic
VR
1,14
16
5
1,07
-
3,8
T
Dallas Mavericks – Utah Jazz
VR
1,18
15
4,4
1,1
-
3,4
T
Arsenal London - Liverpool FC
VR
1,75
3,6
4,6
1,16
1,28
2
A
Birmingham City – Manchester United
VR
3,8
3,4
1,9
1,8
1,28
1,24
A
Charlton Athletic – Portsmouth FC
VR
1,8
3,4
4,2
1,2
1,28
1,9
B
Everton FC – Tottenham Hotspur
VR
2,2
3,2
3,2
1,3
1,3
1,6
C
 
Výsledný kurz skupiny A je 1,75 x 1,24 = 2,17. Kurz skupiny B je 1,8. Kurz skupiny C je 2,2. Celkový kurz tutoviek je 1,14 x 1,18 = 1,3452.
 
Celý rozpis stávky s vkladom 1 000 € potom bude vyzerať takto:
 

 

Kombinácie
Kurz tutoviek
Kurzy skupín
Súčin
Zaokrúhlené
Vklad
Výhra
T,A,B
1,3452
2,17   1,8
5,25435
5,25
333,33
1750
T,A,C
1,3452
2,17   2,2
6,42198
6,42
333,33
2140
T,B,C
1,3452
1,8     2,2
5,32699
5,33
333,33
1776
 
 

Prečo stávkovať kombinátory?

- jednoduchšie stávkovanie skrátený zápis akumulovaných tipov v rámci jednej stávky
- rýchlejšie stávkovanie - nemusíte sami rozpisovať stávky, počítač to urobí za vás
- výhry aj v prípade nesprávnych tipov - môžete vyhrať,  aj keď vám všetky tipy nevyjdú
 

V rozpisoch neobmedzujeme:

- počet tipov v zozname vsaďte si napríklad všetky dvojice a trojice z 30 tipov(4495 kombinácií)
- počet vytvorených skupínmôžete napríklad 100 tipov zoskupiť do 25 skupín po 4 tipoch
- počet tipov v skupine môžete 100 tipov zoskupiť aj do 4 skupín po 25 tipoch
- minimálna výška vkladu na jeden riadok rozpisu môžete vsadiť napr. len 0,50 € na tiket s rozpisom všetkých trojíc a štvoríc z 15 tipov, teda na 1 820 kombinácií
 

Zostavovanie skupín kombinátorov

 
Ak chcete tip zaradiť do inej skupiny, než v ktorej je, urobíte to nasledujúcim spôsobom:
1.      Kliknite pri tipe na číslo skupiny.
2.      V zobrazenej ponuke vyberte číslo novej skupiny.
 
Podľa nastavenia umiesteného pri tipe tiketu sa prevedie/neprevedie prečíslovanie skupín.
 
Chcem zápas zo skupiny A vložiť do skupiny B. Po kliknutí na B v ponuke tipov sa tento tip zaradí do skupiny B a prevedie sa prečíslovanie skupín: pretože skupina A zmizla (jediný tip, ktorý obsahovala, bol zaradený do skupiny B), číslo skupiny B sa zmení na A a číslo skupiny C na B  ( pri väčšom počte skupín D na C atď )
 
 
 
Výber výhry
 
Kedy obdržím výhru?
Výhru obdržíte ihneď po zapísaní výsledkov stávkovej príležitosti do systému spoločnosti SYNOT TIP.
U akumulovaných tipov výplata výhry prebieha až po vyhodnotení všetkých stávkových príležitostí v akumulovanom tipe.
 
 
Zmluvným klientom s kartou BENEFIT sa výhry pripisujú na ich stávkové kontá, z ktorých si  môžu  nechať peniaze poslať prevodom na svoj bankový účet.
 

!!! Pri prvotnom vyplácaní výhry žiadame klienta o zaslanie naskenovaného alebo prefoteného Občianskeho preukazu na adresu, resp. e-mailovú adresu z dôvodu preverenia plnoletosti klienta. !!!

 
 
 
 
 

Karta SYNOT TIP BENEFIT je čipová karta umožňujúca

- samoobslužne stávkovať na stávkových termináloch SYNOT TIP
- bezhotovostne stávkovať pomocou stávkového konta, na ktoré budú pripisované  aj výhry; peniaze zo svojho konta si môžete nechať posielať na váš bankový účet
 
Je stávkovanie s kartou bezpečné?
Karta je proti zneužitiu chránená PIN kódom, bez ktorého ju nie je možné používať. PIN je zapísaný priamo na karte a nie je nikde inde centrálne uložený, takže ho nepozná a nemôže zistiť nikto cudzí.
 
 

Ako kartu získam?

 
Na internete
Najpohodlnejší spôsob je vyplniť on-line Zmluvu o účasti na kurzovom stávkovaní 
Kartu a ďalšie potrebné informácie dostanete doporučene do vlastných rúk poštou. Karta bude vydaná len osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov!
 

Stávkový účet (S-konto)

 
Peniaze na S-konte sa používajú na zaplatenie vkladov a manipulačných poplatkov
- stávok podávaných na internete
- stávok podávaných samoobslužne na stávkovom termináli
 
Pri stávkovaní a pri výbere peňazí z S-konta ( výber v hotovosti, prevod na účet ) nesmie stav S-konta klesnúť pod 0 €.
 
 

DOPLŇOVANIE S-KONTA

 
Automatickým pripisovaním výhier
 
Ak stávku podáte na internete, alebo samoobslužne na terminále, v prípade výhry bude vyhraná čiastka po vyhlásení výsledku poslednej stávkovej príležitosti automaticky pripísaná na vaše S-konto. Zároveň o tom budete informovaní SMS správou
 
Na stávkovom termináli
1.      Vložte do čítačky čipových kariet svoju kartu BENEFIT a zadajte PIN.
2.      Vhoďte do terminálu mince alebo bankovky v hodnote, ktorú chcete na S-konto previesť. Stav vášho S-konta sa zvýši o vloženú čiastku.
 
Pokiaľ máte výherný tiket alebo poukážku k výplate a peniaze chcete previesť na svoje S-konto, postupujte takto:
1.      Tiket (poukážku) predajte obsluhe.
2.      Obsluha vloží tiket (poukážku) do čítačky čiarového kódu a príslušná čiastka sa prevedie na kredit terminálu.
3.      Vložte do čítačky čipových kariet svoju kartu BENEFIT a zadajte PIN.
4.      Peniaze z kreditu sa prevedú na vaše S-konto.
Vklad peňažných prostriedkov na S-konto je bez poplatkov. 
 
Prevodom z účtu
Bežným prevodným príkazom z Vášho účtu na bankový účet spoločnosti SYNOT TIP. Prevod môže trvať až tri pracovné dni – záleží na prevode peňazí medzi bankami.
 
Platobnou kartou
Pomocou Vašej platobnej karty prostredníctvom služby Platobná karta 
Priamym vkladom
Priamym vkladom na účet spoločnosti, kde ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy

 

VÝBER PEŇAZÍ Z S-KONTA

   
Výber peňazí možete uskutočniť zaslaním peňazí na váš účet. Peniaze si môžete nechať previesť na Váš bankový účet, ktorý ste zadali pri registrácií.
 

INFORMÁCIE O STAVE S-KONTA

 
Na internete
Informácie o pohyboch na S-konte nájdete po prihlásení sa v sekcii „S-Konto“.
 
 

Vyplácanie výhry

Výhru obdržíte ihneď po zapísaní výsledkov stávkovej príležitosti do systému spoločnosti SYNOT TIP.
U akumulovaných tipov výplata výhry prebieha až po skončení všetkých stávkových príležitostí vnútri akumulovaného tipu.
 
Výhra bude pripísaná na vaše S-konto a zároveň budete informovaní SMS právou.
 
 
 

 

Internetové kurzové stávky
Základné informácie
 
Kurzové stávky podávané na internete sa riadia herným plánom. Tento herný plán je vždy rozhodujúci pri reklamovaní prípadnej výhry a pri riešení nezrovnalostí spojených s internetovým stávkovaním.
 
Aby ste mohli stávkovať na internete, musíte splniť nasledujúce podmienky:
• minimálny vek 18 rokov
• vlastniť emailovú schránku
• vlastniť mobilný telefón
• trvalé bydlisko na území Slovenskej Republiky
• mať založený osobný účet v ktorejkoľvek z bánk na území Slovenskej republiky
 
Každý "internetový" stávkujúci má v spoločnosti SYNOT TIP k dispozícii nasledujúce možnosti stávkovania:
na internete po prihlásení menom a heslom
na stávkových termináloch SYNOT TIP s použitím karty BENEFIT a kódu PIN k tejto karte (v príprave)
 

Registrácia

 
1. Uzavretie zmluvy o kurzovom stávkovaní
Klienti, ktorí už v minulosti uzavreli so spoločnosťou SYNOT TIP túto zmluvu a sú teda držiteľmi karty „SYNOT TIP BENEFIT“ môžu prikročiť priamo k 2. kroku – Overenie veku.
 
Noví klienti, ktorí doposiaľ nemajú uzavretú Zmluvu o kurzovom stávkovaní, ju môžu uzavrieť vyplnením on-line formulára spoločnosti SYNOT TIP. Po uzavretí a spracovaní zmluvy obdrží klient väčšinou behom troch dní kartu poštou. Túto kartu môžete použiť pre stávkovanie na stávkových termináloch SYNOT TIP.

2. Overenie veku
Zákonnou podmienkou pre stávkovanie na internete je overenie plnoletosti hráča. Hráč pri preberaní Benefit karty bude vyzvaný k preukázaniu veku. Pokiaľ hráč požiada ešte pred doručením Benefit karty o výplatu z S-konta na svoj účet, bude vyzvaný, aby spoločnosti zaslal prefotený alebo naskenovaný doklad o totožnosti veku formou emailu na Email spoločnosti alebo poštou na adresu spoločnosti. KONTAKTY 
 
 
 
 
Na termináli
1.      Vložte do čítačky čipových kariet terminálu svoju kartu BENEFIT a zadajte PIN. Pokiaľ boli v kredite nejaké peniaze, prevedú sa na vaše S-konto. Ak zatiaľ nebol overený váš vek (t.j. zatiaľ nemôžete stávkovať na internete), na úvodnej obrazovke vpravo dole sa objaví tlačidlo Internetové stávkovanie. Pokiaľ už bolo prevedené overenie veku, toto tlačidlo tam nebude a stránka bude vyzerať rovnako ako „pred internetovým stávkovaním“.
 
2.      Stlačte tlačidlo Internetové stávkovanie a postupujte podľa inštrukcií.
 
3.      Po vytiahnutí karty BENEFIT z čítačky sa terminál zablokuje. Teraz privolajte obsluhu.
 
4.      Obsluhe sa ukáže meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa karty BENEFIT, s ktorou ste sa prihlasovali. Obsluha si vyžiada váš preukaz totožnosti a overí údaje. Ak údaje súhlasia a podľa dátumu narodenia vám už bolo 18 rokov, potvrdí prevedenie overenia veku.
 
3. Voľba prihlasovacieho mena a hesla
Ak chcete stávkovať na internete, musíte vlastniť prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám budú automaticky vygenerované po uzavretí zmluvy o účasti na internetovom stávkovaní a zaslané formou SMS na váš mobilný telefón. Po prihlásení sa na stránke www.synottip.sk máte možnosť zmeniť si prihlasovacie údaje. V časti „zmena hesla“ si po zadaní potrebných údajov môžete zmeniť Vaše prihlasovacie heslo ( je nutné použiť Velké i malé písmená + číslo ). 
Pokiaľ si chcete zmeniť vaše prihlasovacie meno, v časti „Zmena reg. údajov“ si kliknite na login a zadajte si svoje vlastné prihlasovacie meno. Musíte zvoliť také prihlasovacie meno, ktoré ešte nikto iný nepoužíva ( o prípadnej zhode budete informovaný ). Prihlasovacie meno musí obsahovať malé a Veľké písmená + číslice. 
 

Príprava a podanie stávky

 
Predtým, než budete pripravovať a podávať stávky na internete, prihláste sa svojím prihlasovacím menom a heslom.
 
 
Potom už zostavte stávku štandardným spôsobom a odošlite ju kliknutím na tlačidlo Vsadiť. Stávka bude odoslaná do stávkového systému, kde bude prijatá a peniaze na zaplatenie vkladu a manipulačného poplatku budú stiahnuté z vášho S-konta. Na stránke "Moje stávky" si môžete v aktuálnom výpise ( prvý v zozname ) overiť, že stávka bola skutočne podaná a  aké finančné prevody z vášho S-konta boli prevedené
 
 
V niektorých prípadoch môže byť stávka odmietnutá napríklad z týchto dôvodov:
     • na S-konte nemáte dostatok peňazí na zaplatenie vkladu a manipulačného poplatku
     • na niektorú stávkovú príležitosť z vašej stávky sa už nedá stávkovať (bola pozastavená alebo stretnutie už prebieha)
 
 

 

Špeciálne stávkové príležitosti
Čo sú špeciálne stávkové príležitosti?
  
Základnú ponuku stávkovania na víťaza alebo na remízu športového stretnutia sme rozšírili o ďalšie špeciálne stávkové príležitosti. Môžete tak stávkovať na víťaza jednotlivých polčasov alebo tretín, na to, ktoré mužstvo dostane prvý gól, na akom mieste sa umiestni vybraný súťažiaci alebo napríklad či celkový počet strelených gólov alebo dosiahnutých bodov bude vyšší než daná hodnota. Pre stanovenie výsledku sa vždy berú do úvahy iba góly/body dosiahnuté v normálnej hracej dobe.
 
Prečo stávkovať Špeciálne stávkové príležitosti?
 
       vyššie kurzy vyššie kurzy často vypisované na Špeciálne stávkové príležitosti znamenajú vyššie výhry
       spestrenie stávkovania stávkovanie na Špeciálne stávkové príležitosti je zaujímavejšie a zábavnejšie než len stávky na víťaza
 
Ponuka špeciálnych stávkových príležitostí sa stále rozširuje a ďalej uvedené príklady sú len niektoré z možností.
 

 

 Príklady:
 Polčasy a tretiny
 
 Klasické handicapy
 
 Ázijské handicapy
 

Polčasy a tretiny

 
 V týchto Špeciálnych stávkových príležitostiach môžete stávkovať na výsledok prvého alebo druhého polčasu, resp. prvej, druhej alebo tretej tretiny športových zápasov.
 
Príklad:
Stávková príležitosť na výsledok druhej tretiny hokejového zápasu českej extraligy.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ

 

 
1
0
2
10
12
02
Zlín - Sparta
2,2
4,4
2,4
1,45
1,14
1,55
 
 
 
Ak Sparta v druhej tretine zvíťazí alebo remizuje, vyhráva tip 02.
 

Klasické handicapy

  
Handicapy sú spestrením stávkovania na výsledok stretnutí. Jak už názov napovedá, jeden súťažiaci je zaťažený handicapom, to znamená, že jeho súper získava náskok. Ten je volený tak, aby obaja súťažiaci mali rovnejšiu šancu na výhru.
 
U klasických handicapov je výsledok dosiahnutý v normálnej hracej dobe upravený o handicap. Pokiaľ má handicap uvedený v stávkovej príležitosti znamienko +, sú „hostia“ (druhí súťažiaci) zaťažení handicapom, teda „domácim“ (prvým súťažiacim) sa pripočíta k ich výsledku hodnota handicapu. Ak má handicap znamienko -, sú handicapom zaťažení „domáci“ a hodnota handicapu sa pripočíta k výsledku „hostí“.
 
Tip sa teda vždy vzťahuje k výsledku až po započítaní handicapu, t.j. napr. tip 1 znamená, že po započítaní handicapu je víťazom prvý súťažiaci (pred započítaním handicapu to nemusela byť pravda!).
 
Prečo stávkovať klasické handicapy?
      môže byť vyšší kurz na favorita na favorita býva vypísaný vyšší kurz než v iných druhoch stávkových príležitostí
      môžete stávkovať na remízu máte viac možných tipov než u ázijských handicapov a môžete stávkovať aj na handicapovú remízu, kedy favorit vyhrá presne o daný handicap
 
Príklad:
Stávková príležitosť (klasický handicap) v Lige majstrov. 
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
1
0
2
10
12
02
Bayern Mnichov - Arsenal FC (-1)
4,6
3,6
1,55
2,2
1,16
1,1
 
 
Číslo (-1) uvedené v ponuke udáva handicap. V našom príklade je číslo záporné, takže náskok jedného gólu dostali hostia, t.j. Arsenal FC. Výsledok zápasu bude pri vyhodnotení stávky upravený tak, že počet gólov strelených hosťami bude o jeden zvýšený.

Ak výsledok stretnutia bude 1:1, je handicapový výsledok po pripočítaní náskoku 1:2. Vyhrávajú teda tipy 2, 1202 v príslušných kurzoch.
 
Pri výsledku 2:1 je handicapový výsledok 2:2 a vyhráva teda ten, kto vsadil tip 0, 10 nebo 02.
 
Pokiaľ domáci vyhrajú 2:0, je handicapový výsledok 2:1 a vyhrávajú tipy 1 a 10.
 

Ázijské handicapy

 
Ázijské handicapy si získali obľubu v Ázii, ale ponúkajú ich dnes aj európske stávkové spoločnosti. Na rozdiel od najbežnejších stávok s tromi výsledkami 1-0-2 sa vsádza iba na dva výsledky: 1 alebo 2, t.j. víťazstvo prvého alebo druhého súťažiaceho.
 
 Aj tu je rovnako ako u klasických handicapov výsledok dosiahnutý v normálnej hracej dobe upravený o handicap a tip sa vždy vzťahuje k výsledku až po započítaní handicapu.
 
Prečo stávkovať ázijské handicapy?
      • stávka na ktorýkoľvek tím má kurz okolo dvoch stávková spoločnosť volí náskok tak, aby na oba tímy bol vypísaný približne rovnaký kurz, čo vám umožňuje zostavovať akumulované tipy s atraktívnymi kurzami nad 1,8
      • nie sú starosti s remízami ázijské handicapy majú len výsledky 1 a 2, čo zjednodušuje stávkovanie
      • stávka na ktorýkoľvek z tímov je vzrušujúci či už vsadíte na favorita alebo proti nemu, výsledok stávky je rovnako napínavý, pretože náskok vyrovnáva šance tímov
 
Najjednoduchší prípad
Najjednoduchší prípad je handicap napríklad 0,5 gólu alebo 1,5 gólu.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
1
2
Prachatice - Vítkovice (+0,5)
1,8
2
 
 
Číslo +0,5 uvedené v ponuke udáva náskok prvého súťažiaceho. Ak je číslo záporné, má náskok druhý súťažiaci. V našom prípade teda majú Prachatice náskok 0,5 gólu.
 
Ak by výsledok stretnutia bol 3:3, je handicapový výsledok po pripočítaní náskoku 3,5:3, vyhráva teda tip 1.
 
Pri výsledku 2:3 je handicapový výsledok 2,5:3 a vyhráva tip 2. Je vidieť, že s náskokom 0,5 (popríp. -0,5 alebo +1,5 a podobne) u ázijských handicapov nikdy nenastane remíza.
 
Handicapová remíza = kurz 1
Zložitejší prípad je handicap napríklad 1 gól, 2 góly a podobne. Potom už handicapový výsledok môže byť remízový. V tom prípade sa tipujúcim tip 1 i tip 2 vyhodnotí s kurzom 1.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
1
2
Prachatice - Vítkovice (-1)
 1,8
2
 
 
Tu majú Vítkovice náskok 1 gól.

Ak by výsledok stretnutia bol 2:2, je handicapový výsledok po pripočítaní náskoku 2:3, vyhráva teda tip 2.
 
Pri výsledku 2:1 je handicapový výsledok 2:2, t.j. remíza. V tomto prípade vyhráva ako tip 1, tak aj tip 2 s kurzom 1.
 
Ak by výsledok stretnutia bol 2:0, je handicapový výsledok po pripočítaní náskoku 2:1, vyhráva teda tip 1.
 
Zloženie oboch prípadov
Najkomplikovanejší prípad vzniká v prípade handicapu 0,25 gólu, 0,75 gólu a podobne. Takáto hodnota náskoku vyjadruje rozdelenie stávky napoly medzi náskok o 0,25 vyšší a o 0,25 nižší.
 

 

PRÍLEŽITOSŤ
1
2
Prachatice - Vítkovice (-0,75)
 1,82
1,98
 
 
Stávka sa vyhodnotí ako kombinácia stávok s náskokom -1 (náskok o 0,25 vyšší) a -0,5 (náskok o 0,25 nižší).
 
Ak by výsledok stretnutia bol 2:2, je handicapový výsledok po pripočítaní náskokov 2:3 (náskok -1) a 2:2,5 (náskok -0,5). V oboch prípadoch teda vyhráva tip 2 v kurze 1,98, tip 1 prehráva (teda má kurz 0). Výsledný kurz je priemerom kurzov z týchto prípadov, teda tip 1 má výsledný kurz (0 + 0)/2 = 0 (prehráva) a tip 2 má výsledný kurz (1,98 + 1,98)/2 = 1,98. Kto vsadil na Prachatice, prehráva. Kto vsadil na Vítkovice, vyhráva v kurze 1,98.
 
Keď stretnutie dopadne 4:2, je handicapový výsledok po pripočítaní náskokov 4:3 (náskok -1) a 4:2,5 (náskok -0,5). V oboch prípadoch teda vyhráva tip 1 v kurze 1,82, tip 2 prehráva (teda má kurz 0). Výsledný kurz je priemerom kurzov z týchto prípadov, teda tip 1 má výsledný kurz (1,82 + 1,82)/2 = 1,82 a tip 2 má výsledný kurz (0 + 0)/2 = 0 (prehráva). Kto vsadil na Prachatice, vyhráva v kurze 1,82. Kto vsadil na Vítkovice, prehráva.
 
Pokiaľ ale stretnutie dopadne 3:2, handicapový výsledok po pripočítaní náskokov je 3:3 (náskok -1) a 3:2,5 (náskok -0,5). V prvom prípade sa vyhodnotí tip 1 aj tip 2 s kurzom 1 (viď. vyššie uvedený prípad handicapovej remízy), v druhom vyhráva tip 1 v kurze 1,82 a tip 2 prehráva, má teda kurz 0. Výsledný kurz je priemerom kurzov z týchto prípadov, teda tip 1 má kurz (1 + 1,82)/2 = 1,41 a tip 2 má výsledný kurz (1 + 0)/2 = 0,5. Kto vsadil na Prachatice, vyhráva v kurze 1,41. Kto vsadil na Vítkovice, vyhráva v kurze 0,5.
 
 

 

Ďalšie informácie
 
Poplatky a finančné limity
 

 

Popis
Čiastka
Prijatie stávky podanej na termináli pomocou karty BENEFIT
5 % z vkladu
Prijatie stávky podanej na internete
5 % z vkladu
Zaslanie peňazí na bankový účet v tuzemsku
0 €
Vydanie náhradnej karty BENEFIT
5 €
Ukončenie zmluvy o kurzovom stávkovaní
0 €

Reklamácia 

 
Pokiaľ nesúhlasíte s vyhranou čiastkou, výsledkom stávkovej príležitosti, odmietnutím stávky alebo iným rozhodnutím alebo postupom stávkovej spoločnosti, môžete uplatniť písomne v stávkovej spoločnosti reklamáciu. Postup a podmienky reklamácie sú uvedené v hernom pláne.
 
Reklamáciu možno uplatniť iba vyplnením reklamačného formulára tu., ktorý si môžete stiahnuť.