Využi najlepšiu ponuku na trhu!

Stav si teraz
za 40 EUR
úplne
bez rizika!

+

Získaj
vstupný
bonus
2 000€

 1. Zaregistruj sa a nahraj svoje doklady totožnosti. Po overení dokladov máš oba bonusy aktivované.
 2. Tvoj prvý vklad na stávkový účet určí výšku Stávky bez rizika aj Vstupného bonusu. Keď vložíš napr. 100 EUR, budeš mať nárok na Stávku bez rizika v hodnote 40 EUR a Vstupný bonus v hodnote 100 EUR.
 3. Využi svoju Stávku bez rizika za 40 EUR, keď netrafíš, vrátime Ti vklad! Pokračuj v stávkovaní a získaj svoj Vstupný bonus až do výšky 2 000 EUR.
ZAREGISTRUJ SA!

Ponuka platí pre nových hráčov

 • Ponuka stávky bez rizika platí PRE KAŽDÉHO NOVÉHO KLIENTA, zaregistrovaného v termíne od 29.05.2023.
 • Stávku bez rizika môžete využiť ONLINE (na web stránke: www.synottip.sk a v mobile: na m.synottip.sk a v aplikácii).
 • Ponuka Stávky bez rizika platí LEN na PRVÚ uzavretú SÓLO stávku (to znamená 1 zápas na tikete). Ponuka platí aj na „odvodené stávky“ (1.polčas, počet gólov, handicapy, strelci..atď.).
 • Ponuka platí len na predzápasové SÓLO stávky, BEZ kurzového obmedzenia. Neplatí na LIVE stávky.
 • V prípade, že Vašu prvú stávku spĺňajúce podmienky stávky bez rizika odložia, alebo nedohrajú a bude vyhodnotená s kurzom 1, stávka je platná a ďalšia stávka bez rizika sa už neposkytuje.
 • Stávka bez rizika sa AUTOMATICKY AKTIVUJE každému novému zaregistrovanému hráčovi po dokončení registrácie. Váš prvý vklad na účet určí aj výšku stávky bez rizika. V prípade, že bude v hodnote 20 EUR, aj stávku bez rizika budete môcť využiť v hodnote 20 EUR. V prípade, že bude v hodnote 250 EUR, tak platí, že maximálna hodnota stávky bez rizika je 40 EUR.
 • Na uzavretie prvej stávky má klient obdobie 10 dní po registrácii, po tejto dobe nárok na uzavretie Stávky bez rizika zaniká.
 • Pri predaji tiketu sa KLIENT vzdáva stávky bez rizika.
 • Na stávkových termináloch je potrebné uzatvoriť stávku v hodnote 40 EUR + 5% MP.
 • V prípade, ak Vaša prvá stávka po aktivácii bonusu bude neúspešná, Synottip VÁM VRÁTI VKLAD, do 24 hodín od vyhodnotenia stávky na hráčsky účet. Z tiketov podaných na termináloch vrátime vklad (napr. 40 EUR), manipulačný poplatok nie. Pripísanou sumou disponujete podľa vlastného uváženia, nemáme žiadne ďalšie podmienky na pretáčanie.
 • Férový bonus je pre férových hráčov. Všetky marketingové ponuky stávkovej kancelárie Synottip sú obmedzené na jednu osobu z jednej rodiny alebo adresy domácnosti, z jedného telefónne čísla, z jedného čísla účtu a platobných kariet a z jedného počítača alebo IP adresy, pričom jednotlivé prípady sa posudzujú individuálne. Cieľom nie je zamedziť hraniu viacerých členov z jednej rodiny, alebo z jedného počítača, ale zamedziť zneužívaniu bonusov, a to hlavne pri prípadoch, kde výsledkom aktivity jednotlivca alebo skupiny zákazníkov je zisk bez ohľadu na výsledok stávky. Stávková kancelária Synottip si vyhradzuje právo pri podozrení zo zneužívania stávky bez rizika stávku bez rizika odobrať, hráčovi alebo skupinám okamžite zablokovať činnosť, pozatvárať účty a uložiť administratívny poplatok až do výšky súčtu stávky bez rizika a vstupného bonusu bez uvedenia dôvodu. Stávková kancelária si tiež vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dodatočnej dokumentácie pre overenie totožnosti hráča podľa vlastného uváženia a pozastaviť výber peňazí zo stávkového účtu, kým vyzvaný hráč nepredloží požadované dokumenty. . V zásade platí základné pravidlo pri získavaní bonusov: 1 osoba = 1 stávkový účet =1 bankový účet = 1 tip na jednu stávkovú udalosť.
 • Synottip si vyhradzuje právo kedykoľvek túto ponuku zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť.
 • Ponuka vstupného bonusu platí PRE KAŽDÉHO NOVÉHO KLIENTA, zaregistrovaného v termíne od 29.05.2023.
 • Vstupný bonus Vstupný bonus môžete získať ONLINE (na web stránke: www.synottip.sk, v mobile: na m.synottip.sk a v našej mobilnej aplikácii).
 • Vstupný bonus sa aktivuje automaticky po dokončení registrácie.
 • Do 10 dní od registrácie uskutočnite Váš prvý vklad na stávkový účet (S-konto), inak Vám Vstupný bonus exspiruje.
 • Prvý vklad na stávkový účet určí výšku Vstupného bonusu.
  Príklad: Keď vložíte 500 EUR, tak budete hrať o bonus vo výške 500 EUR.
  Keď Váš prvý vklad na stávkový účet bude v hodnote 2 000 EUR, tak aj Váš bonus, ktorý môžete získať bude vo výške 2 000 EUR, čo je aj maximálna výška bonusu. To znamená, že aj keď vložíte viac, budete hrať o túto maximálnu hodnotu.
  PRVÝ VKLAD PRETOČENIE VKLADU MIN.POČET UDALOSTÍ MIN.KURZ UDALOSTI CELK.KURZ NA TIKETE
  5 - 100 EUR 10x 3 1,35 -
  100,01 - 350 EUR 14x 3 1,4 -
  350,01 - 2 000 EUR 18x 3 1,45 5
 • Rozpisové (kombi) stávky sa do plnenia bonusových podmienok nezapočítavajú.
 • Tiket, na ktorom bol realizovaný cashout (predčasná výplata) sa nezapočíta do plnenia bonusových podmienok.
 • Bonus sa na Váš stávkový účet pripisuje po častiach.
  po pretipovaní prvých 25% z celkovej sumy potrebnej na splnenie podmienok získate 25% hodnoty Vstupného bonusu. Bonus teda pripisujeme v štyroch častiach po 25%.
  Príklad 1: Váš prvý vklad bude vo výške 20 EUR. Získate nárok na bonus v hodnote 20 EUR. Požadovaný obrat pre vyplatenie bonusu v plnej výške je 10x 20 = 200 EUR, na tiketoch, spĺňajúcich podmienky uvedené vyššie. Vždy po pretipovaní 50 EUR Vám na herný účet vyplatíme 25% bonusu, to znamená 5 EUR v Benefit bodoch (125 bodov).
  Príklad 2: Váš prvý vklad bude vo výške 2 000 EUR. Získate nárok na bonus v hodnote 2 000 EUR. Požadovaný obrat pre vyplatenie bonusu v plnej výške je 18x 2 000 = 36 000 EUR, spĺňajúcich podmienky uvedené vyššie. Vždy po pretipovaní 9 000 EUR Vám na herný účet vyplatíme 25% bonusu, to znamená 500 EUR v Benefit bodoch (12 500 bodov).
 • Tikety podané za body sa do plnenia bonusových podmienok nezarátavajú.
 • Pre započítanie tiketu do plnenia podmienok pre pridelenie bonusu musí tiket aj po vyhodnotení spĺňať podmienky uvedené vyššie.
  Príklad: V prípade, že niektorá z príležitostí na tikete bude vyhodnotená s kurzom 1 (prerušený, odložený...zápas) tiket sa nezaráta do plnenia podmienok bonusu, pretože nespĺňa podmienku minimálneho kurzu.
 • Na splnenie bonusových podmienok má každý klient 90 dní od registrácie.
 • Každý nový Klient má nárok aj na Stávku bez rizika, aj na Vstupný bonus.
 • Férový bonus je pre férových hráčov. Všetky marketingové ponuky stávkovej kancelárie Synottip sú obmedzené na jednu osobu z jednej rodiny alebo adresy domácnosti, z jedného telefónne čísla, z jedného čísla účtu a platobných kariet a z jedného počítača alebo IP adresy, pričom jednotlivé prípady sa posudzujú individuálne. Cieľom nie je zamedziť hraniu viacerých členov z jednej rodiny, alebo z jedného počítača, ale zamedziť zneužívaniu bonusov, a to hlavne pri prípadoch, kde výsledkom aktivity jednotlivca alebo skupiny klientov je zisk bez ohľadu na výsledok stávky. Stávková kancelária Synottip si vyhradzuje právo pri podozrení zo zneužívania vstupného bonusu a stávky bez rizika bonusy odobrať, klientovi alebo skupinám okamžite zablokovať činnosť, pozatvárať účty a uložiť administratívny poplatok až do výšky súčtu stávky bez rizika a vstupného bonusu bez uvedenia dôvodu. Stávková kancelária si tiež vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek klienta o poskytnutie dodatočnej dokumentácie pre overenie totožnosti podľa vlastného uváženia a pozastaviť výber peňazí zo stávkového účtu, kým vyzvaný klient nepredloží požadované dokumenty.
  V zásade platí základné pravidlo pri získavaní bonusov: 1 osoba = 1 stávkový účet = 1 bankový účet.
 • Synottip si vyhradzuje právo kedykoľvek túto ponuku zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť.